„СИНЕРГИЯ“
ЗАТВОРЕН КЛУБ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ
ПО ЗОП

ЦЕЛ И МИСИЯ НА КЛУБА
 • КЛУБ СЪЗДАДЕН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ПО ЗОП

 • ЗА ХОРАТА, КОИТО ЛИЧНО ПРЕЖИВЯВАТ ПРЕПЯТСТВИЯТА НА ЗОП

 • ЗА ЛИЧНОСТНА ХАРМОНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА ОТ ПОСТИГАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ В МАТЕРИЯТА НА ЗОП

 • ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, КАТО ПЪТ КЪМ ЛИЧНОСТНА ХАРМОНИЯ И ЩАСТИЕ

 • СЪЗАВАНЕ НА НЕФОРМАЛНА ОБЩНОСТ ОТ ХОРА, ИСКАЩИ ДА ПОСТИГНАТ ПРОФЕСИОНАЛНО И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 • ПОСТИГАНЕ НА ВЪТРЕ ОБЩНОСТНА ПОДКРЕПА И СИНЕРГИЯ ЗА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА ЗОП
СТАНИ ЧЛЕН
ЧЛЕНСТВО В КЛУБА

ЧЛЕНСТВОТО В КЛУБА Е ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

– ВЪЗЛОЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ПО ЗОП


ЧЛЕНСТВОТО В КЛУБА Е БЕЗПЛАТНО

АКТИВНОСТИ В КЛУБА

 • ВЕДНЪЖ В МЕСЕЦ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН СЕСИИ „ВЪПРОСИ / ОТГОВОРИ ПО ЗОП“

 • ЕДИН ПЪТ В МЕСЕЦА ОФЛАЙН СРЕЩИ ПО РЕГИОНИ

 • ПЕРИОДИЧНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДКАСТИ, ВИДЕО ЛЕКЦИИ, ОФЛАЙН И ОНЛАЙН СРЕЩИ НА ТЕМА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ЕКСПЕРТИТТЕ ПО ЗОП – ЗДРАВЕ, ЛИЧНОСТНИ НАВИЦИ, ЕФЕКТИВНОСТ, КОМУНИКАЦИЯ, ЦЕЛИ, ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИ

 • УЧАСТИЕ В ЗАТВОРЕНА ОНЛАЙН ГРУПА ЗА ВЪТРЕШНО КЛУБНО ОБСЪЖДАНЕ

 • СЪВМЕСТНИ ПОЧИВКИ, РЕТРИЙТИ И ЗОП ПЪТЕШЕСТВИЯ

 • ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА КЛУБА – НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ – ОНЛАЙН ИЛИ ОФЛАЙН
МОДЕРАТОРИ НА КЛУБА
Нещо отличава добрите от най-добрите!
 • Петър Петев

  Над 20 години в обществените поръчки. Основател на СИП 2000 ООД, издател на първото списание за ЗОП - "Обществени поръчки". Автор на услугите ЗОП СЪВЕТНИК И МОНИТОРИНГ, Изпълнителен директор, консултант и водещ на "ЗОП ТВ"

 • Мариана Кацарова
  Юрист, експерт по обществени поръчки c над 20 годишен опит; Главен редактор на списание "Обществени поръчки"; Автор с множество публикации в областта на обществените поръчки, включително и коментар за измененията на ЗОП през 2012 г. и 2014 г. съвместно с г-н Петър Петев и др; водещ лектор в областта на обществените поръчки
 • Аделина Ковачева
  Юрист с 40 години съдийски стаж. От тях 22 години във Върховния административен съд по спорове при възлагане на обществени поръчки, концесии, търгове и конкурси.
  Автор на три книги по прилагонето на ЗОП и на множество снатии и лекции.
  Анализатор на практиката на КЗК , Върховния администранивен съд и Съда на Европейския съюз
 • Анелия Цветанова
  Експерт по ЗОП. Юрист. Човека "ЦАИС ЕОП" в СИП 2000. Ежемесечен анализатор на практиката на КЗК и ВАС. Ръководител на вътрешно корпоративен университет СИП2000
  Експерт по ЗОП
 • Даниела Желева
  Експерт по ЗОП, Юрист с над 15 годишен стаж в ЗОП. Човека "Мониторинг" в СИП 2000 ООД. Анализатор на грешките в процедурите по ЗОП
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА КЛУБА:
С ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА НИ ФОРМА

Ако имате въпроси - се обадете 0877 399 933
НИЕ СМЕ ПОВЕЧЕ ОТ КЛУБ ЗА СРЕЩИ –
НИЕ СМЕ ЦЯЛОСТНА ЕКО СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКСПЕРТИ
ПО ЗОП И УСПЕШНИ ЛИЧНОСТИ

Made on
Tilda